Auteursrecht ©

P1030436
Foto: Emmy Fons september 2015

Uit de uitgaven op deze pagina’s mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch, na voorafgaande schriftelijke toestemming van Emmy Fons.

Any part of this pages may only be reproduced, stored in a retrieval system and/or transmitted in any form, by print, photoprint, microfilm, recording, or other means, chemical, electronic or mechanical, with the written permission of Emmy Fons.

2 gedachten over “Auteursrecht ©”

 1. Geachte mevrouw Fons,

  Ik heb uw verhaal geplaatst (via Arie van der Krogt) op bovengenoemde pagina op Rotterdam.nl
  Zou ik ook een foto van uw grootvader erbij mogen plaatsen en zo ja, heeft u een voorkeur?

  Ik hoor graag van u.

  Met vriendelijke groet,

  Marjolein Langbroek
  afdeling Concerncommunicatie
  Gemeente Rotterdam
  06-51348501

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *